Skip to content

Dagatructiep

Kinh nghiệm đá gà

cách xem màu mạng gà đá p1 – Gà khét và gà chuối
Điều quan trọng đầu tiên là xác định con nào khét con nào chuối, nhiều người cứ nhìn con chuối vàng nguyên con bộ đuôi...
cách xem màu mạng gà đá p2 – Gà điều chân trắng
Ở Phần 1 màu mạng gà chúng ta nói về gà khét và gà chuối, hôm nay sang phần 2 cùng nói về gà điều chân trắng nhé...
cách xem màu mạng gà đá p3 – Gà nhạn
Đầu tiên trước khi vào vấn đề về gà nhạn, mình xin nói lại một lần nữa tất cã những điều mình viết ra các bạn...
cách xem màu mạng gà đá p4 – Chuối chân xanh với điều chân xanh
Ở phần 4 này chúng ta sẻ nói về màu mạng của gà chuối chân xanh với gà điều chân xanh nhe anh em, theo kinh nghiệm của...

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO